Strona główna

HISTORIA
Deportacje polskich Żydów w 1938 roku  z Niemiec do Zbąszynia
i ich pobyt w tym mieście przez 10 miesięcy
>
UPAMIĘTNIENIE

Pamięć wydarzeń roku             1938 powraca... 

>
1938-2008
Polsko-izraelski projekt z 2008 r. upamiętniający deportacje w 70-tą   rocznicę wydarzeń>
PRASA
Współczesna prasa o wydarzeniach w Zbąszyniu 1938 roku>

    Niemiecka wersja strony internetowej sfinansowana
    ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego