Resources
Open Archive

Młyn braci Grzybowskich

Catalogue number: TRES_1938_f_006

Fotografia właścicieli i pracowników młyna. Fot. Constanty Sikorski

Collection: Fundacja TRES