Zasoby
Archiwum Państwowego w Poznaniu

Dokumenty Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu

Archiwum Państwowe w Poznaniu

W zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu przechowywane są dwie teczki zawierające dokumenty Referatu Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu z roku 1938. Łącznie liczą sobie 602 strony. Tematycznie gromadzono w nich akta dotyczące ochrony granic, ruchu granicznego, pobytu w strefie nadgranicznej, wysiedleń z pasa granicznego, czy innych incydentów granicznych. W głównej mierze ich zawartość dotyczy „obozu w Zbąszyniu dla wysiedlonych z Niemiec Żydów i innych obywateli polskich”. Karty tej kolekcji stanowią zapis kontaktów między uwięzionymi w Zbąszyniu Żydami deportowanymi z Rzeszy Niemieckiej podczas tzw. „Polenaktion” a miejscowymi władzami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Czytaj dalej