Zasoby
Otwarte Archiwum
Archiwum powstawało spontanicznie w poczuciu potrzeby ocalania śladów po historii naszego miasta. Jest zbiorem uporządkowanym ze względu na typy źródeł. Nie wszyskie one są w naszym posiadaniu, często prezentujemy kopie udostępnione przez innych dysponęntów prywatnych lub też instytucjonalnych. W tym miejscu należą się podziękowania im wszystkim, a w szczególności Polskiej Akademi Nauk Bibliotece Kórnickiej, bibliotece uniwersyteckiej UAM w Poznaniu za możliwość prezentacji wycinków prasowych pochodzących z ich zbiorów, oraz Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła w Zbąszyniu, które udostępniło m.in. notatki byłego kustosza Franciszka Zierke. Liczymy, że zasób będzie dalej rozwijany.

Świadectwa

Fotografie

Żródła prasowe

Ślady