Zasoby
Otwarte Archiwum

Dzieło Goethego

Sygnatura: TRES_1938_s_15

Jedna z inspiracji całego projektu upamiętniającego deportacje polskich Żydów do Zbąszynia - rodzinna pamiątka Wojciecha Olejniczaka. Jeden tom dzieł Goethego wydany w 1872 roku w Berlinie. Dwie strony książki ostemplowane są pieczęcią Robotniczego Komitetu Pomocy dla Uchodźców z Niemiec.

Kolekcja: Fundacja TRES