Zasoby
Otwarte Archiwum

Młyn braci Grzybowskich

Sygnatura: TRES_1938_f_006

Fotografia właścicieli i pracowników młyna. Fot. Constanty Sikorski

Kolekcja: Fundacja TRES