Zasoby
Otwarte Archiwum

Granica

Sygnatura: TRES_1938_f_023

Niemiecka mapa z zaznaczoną granicą państwową 1920-1939.

Kolekcja: Sławomir Nowak