Zasoby
Otwarte Archiwum

kartka poczyowa

Sygnatura: TRES_1938_s_005

Kolekcja: Fundacja TRES