Zasoby
Otwarte Archiwum

Opowiadanie dla dzieci

Sygnatura: TRES_1938_s_16

Bardzo zniszczony egzemplarz książeczki „Przygody Jasia" napisane przez Elizę Orzeszkową z pieczęciami „Robotniczy Komitet Pomocy dla Uchodźców z Niemiec". Na drugiej stronie w książce znajduje się napis w języku rosyjskim: Udzielono zgody cenzury, Warszawa 26 sierpnia 1896 roku. Wydrukowano w Warszawskiej Drukarni i Litografii, Trębacka 11. Książka z rodzinnych zbiorów Wojciecha Olejniczaka.

Kolekcja: Fundacja TRES