Zasoby
Otwarte Archiwum

Sala gimnastyczna

Sygnatura: TRES_1938_f_017

Wnętrze sali gimnastycznej zaadaptowane na pobyt dzieci żydowskich. Na środku prowizoryczne ogrzewanie z suszącą się bielizną. Zdjęcie wykonane z nieistniejącego już balkonu dla widowni.

Kolekcja: Alan Reich