Zasoby
Otwarte Archiwum

Zabudowania Gazowni

Sygnatura: TRES_1938_f_021

W zabudowaniach gazowni w Zbąszyniu znajdowały się łaźnie miejskie udostępnione również dla przebywających w mieście Żydów. Foto Contanty Sikorski.

Kolekcja: Fundacja TRES