Resources
Open Archive

sala gimnastyczna

Catalogue number: TRES_1938_f_018

Widok sali z zewnątrz. Foto K. Olejniczak lata 60. XX wieku. Budynek, w prawie niezmienionej formie, przetrwał do czasów współczesnych.

Collection: Fundacja TRES